O nás

História

RASTER PLUS, s.r.o., založili traja spoločníci v roku 1994. Pôvodným zámerom bola realizácia kazetových stropov. Požiadavky trhu nás postupne priviedli k práci so sadrokartónom, a nakoniec aj k dodávkam svietidiel a nábytku. Návrhy a realizácie interiérov sú naším zameraním od začiatku až dodnes.

Hospodárska kríza priniesla zložitejšie obdobie. Vďaka cieleným opatreniam vykonaným na začiatku roka 2014 sa nám ho podarilo prekonať a každý deň vytrvalo pracujeme na tom, aby RASTER PLUS, s.r.o., úspešne pokračovala vo svojej činnosti.

Od júna 2014 má spoločnosť už len jedného majiteľa. Je ním Marcel Bočkay, ktorý sa už viac, ako dvadsať rokov venuje dohľadu nad realizáciami drobných stavieb, návrhom a konzultáciám v oblasti zmien interiérov, ako aj  rekonštrukcií priestorov rôzneho účelu.

Potvrdením teoretických znalostí a získaných zručností sú získané certifikáty.

 

Vízia

„Špecializácia na realizáciu drobných stavieb a interiérov - to je cesta, ktorou ideme“, hovorí Marcel Bočkay.

Medzi základné princípy, ktoré sú základom pre naše ďalšie pôsobenie, patria:

  • otvorené a férové jednanie;
  • flexibilita;
  • zodpovedný prístup;
  • dôraz na poskytovanie vysokej kvality;
  • dôkladné plnenie zmluvných záväzkov;
  • využívanie kvalitných materiálov a certifikovaných systémov.

Rovnaké princípy uplatňujeme aj pri výbere našich subdodávateľov. 

Naši klienti

Našou najväčšou pýchou je množstvo spokojných klientov, obchodných partnerov, investorov a vyšších dodávateľov na celom Slovensku. Vybrané realizácie interiérov, stavieb a rekonštrukcií (od malých bytov, obchodných jednotiek až po veľké spoločnosti, banky, zahraničných investorov) nájdete medzi referenciami