Rekonštrukcie

 

Distribučné stredisko NAGEL

Objem: 220.000 €
Predmet: generálny dodávateľ (rekonštrukcia skladových a kancelárskych priestorov, vybudovanie chladiaceho boxu a dodávka chladiaceho zariadenia, garážových brán)
Rok: 2014

 

Distribučné stredisko DHL Banská Bystrica

Objem: 85.000 €
Predmet: generálny dodávateľ
Rok: 2014

 

Rekonštrukcia auly Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici

Objem: 33.000 €
Predmet: kazetové stropy, obklady stien, SDK
Rok: 2013

 

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy ŽOS Zvolen

Objem: 500.000 €
Predmet: generálny dodávateľ
Rok: 2010

 

Rekonštrukcia kúpeľného domu Rubín

Objem: 20.000 €
Predmet: SDK, kazetové stropy 
Rok: 2007

 

Rekonštrukcia PPS Detva

Objem: 180.000. €
Predmet: SDK, dvere, svietidlá, elektroinštalácie, podlahy PVC, obklady, dlažby
Rok: 2011

 

Rekonštrukcia Divadelnej reštaurácie vo Zvolene

Objem: 85.000 €
Predmet: SDK, koberce, podlaha, nábytok
Rok: 2005